Rehabilitace zad – Tři kroky pro zdravá záda

rehabilitace zad s logem2Při rehabilitaci zad se zaměřuji nejen na pomoc a úlevu od bolesti, ale hlavně jak potížím předejít. Protože se potřeby jednotlivých lidí liší, budu vycházet z Vašich aktuálních zdravotních  potřeb a možností.

 K rozšíření terapeutických možností využívám podpůrných účinků éterických a rostlinných olejů v kombinaci s masáží akupresurních a marmových bodů.

V případě zájmu Vám doporučím vhodné oleje pro domácí léčbu.

Také Vás naučím vhodné cviky, které Vám nakreslím a popíšu, abyste na důležité detaily časem nezapomněli. Máte-li zájem, rád se s Vámi podělím o poznatky a zkušenosti, které se osvědčily.

Společně jistě najdeme doporučení vhodná právě pro Vás.

Tři kroky pro zdravá záda

„Prevence je více než medicína.“ V době, kdy ještě „není tak zle“, je často možné udělat nejvíce práce s nejmenším úsilím. Z tohoto důvodu u nás věnujeme velkou pozornost pečlivému vysvětlení souvislostí mezi pohybovým aparátem a jeho řízením (centrálním nervovým systémem), vyšetření pohybových stereotypů a následně naučení několika technik nebo cviků jako prostředku k obnovení a udržení rovnováhy mezi centrálním nervovým systémem a pohybovou složkou (svaly, vazy, napětím ve svalech apod.). V případě přetížení, bolesti nebo příliš velkého napětí ve svalech a jejich okolí je někdy vhodné nejdříve oblast manuálně uvolnit pomocí jemné masáže nebo jiné techniky využívané ve fyzioterapii a teprve následně se věnovat obnově správných pohybových stereotypů. Pro podporu regenerace a prevenci přetížení je možné u nás využívat i různé relaxační a regenerační masáže. S pohybovým aparátem často úzce souvisí i psychické rozpoložení, zvýšené napětí, stres. Zde je vhodné naučit se základům relaxace a zklidnění mysli a věnovat pozornost nácviku těchto technik.

Tři kroky pro zdravá záda
1. návštěva – zjistit, jak to ve vašem těle
funguje, jaké pohybové stereotypy vaše tělo
používá, vysvětlit souvislosti a najít způsob, jak
upravit nerovnováhy, někdy zbude čas
i na krátkou masáž nebo uvolnění problematické
oblasti
2. návštěva – kontrola a oprava cviků,
dovysvětlení souvislostí, manuální ošetření
ztuhlých oblastí nebo masáž
3. návštěva – úprava cviků v souladu
se změnami, které v těle již proběhly a ujištění
se, že cviky provádíte správně; v případě
zájmu možná i nějaká forma masáže nebo
regenerace
4. návštěva – záleží již na vás
Časový odstup mezi návštěvami je individuální,
ale nejčastěji cca 3 týdny. 1. a 2. návštěva trvá
60 min., 3. návštěva někdy stačí již jen na 30
min.