Kvalifikace

Marek Bohdálek DiS. – fyzioterapeut

 • Diplom v oboru – Diplomovaný fyzioterapeut – 2007
 • Maturitní zkouška – obor Všeobecná sestra – 2003
 • Masér – v kategorii nižších zdravotnických pracovníků – 1995
 • Masér – klasická masáž – 1994

Odborné kurzy a semináře

Speciální:

 • Sportovní fyzioterapie a trénink – 2007
 • Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové – 2007
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou Aktivní segmentální centrace – 2012
 • Základní principy metody R. Brunkow – 2007
 • Využití principu Spirální dynamiky v hiporehabilitaci – 2010
 • Vyšetření a terapie osob s poruchou centrálního nervového systému – Bobath koncept – 2014
 • Spirální stabilizace páteře – 2016
 • Tejpování – terapeutické využití Tem Tex Tapu – 2016

Doplňkové:

 • Kurz aromaterapie – základní – 1995
 • Kurz aromaterapie – pokračovací – 1995
 • Intenzivní kurz Shiatsu – 2002
 • Lektorský výcvikový kurz masáží dětí a kojenců – 2002
 • Synergetická reflexní terapie – 2004
 • Anatomie a biomechanika pohybu koně – 2008
 • Osteopatie koní – 2008
 • Biologie chování koní pro pracovníky v hiporehabilitaci – 2008
 • Ajurvédská celotělová marmová terapie – 2016

Praxe:

 • Rehabilitace TITAN Pardubice
 • Rehabilitace Sarema Liberec s.r.o.
 • Hiporehabilitace – OS – Svítání
 • Domov sv. Karla Boromejského (LDN) – Praha
 • Rehabilitace Evy Kořínkové Liberec

Lenka Bohdálková – masérka, asistentka, grafik

Odborné kurzy a semináře

 • Masérské, rekondiční a regenerační služby – 2017
 • Tejpování – 2017
 • Bambusová masáž – 2018